Smart City Challenges for Girls

Hoe krijg je meisjes enthousiast over technologie in een samenleving die steeds verder digitaliseert? Met de Smart City Challenges for Girls maken Eurofiber en VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek samen op een laagdrempelige en speelse manier werk van deze doelstelling. De challenges vinden plaats in vijf steden. Daarbij gaan telkens vijftig meisjes van lagere scholen in kleine teams aan de slag om maatschappelijke vraagstukken op te lossen met digitale technologie. Ze krijgen begeleiding van meisjes uit het middelbaar en hoger onderwijs en van adviseurs van Eurofiber. De leverancier van digitale infrastructuur ondersteunt de Smart City Challenges for Girls niet alleen met mensen, maar ook met middelen. De challenges worden in nauwe samenwerking met gemeenten en onderwijsinstellingen uitgevoerd.

Van jongs af aan interesseren voor techniek

Meisjes zijn ondervertegenwoordigd in de technologiesector. Uit het deze week gepubliceerde CBS-onderzoek blijkt zelfs dat er in Nederland vier keer zoveel jonge hoogopgeleide mannelijke als vrouwelijke technici zijn. Nog een opvallende onderzoeksuitkomst is dat nauwelijks 30 procent van de vrouwen met een hogere technische opleiding aan het werk gaat in een technisch beroep. VHTO is een landelijk expertisebureau dat zich op allerlei manieren inzet om meisjes vanaf de basisschool te interesseren voor techniek, met de uiteindelijke bedoeling dat ze daarin later ook aan de slag gaan. VHTO organiseert onder meer de jaarlijkse Girlsday, die onlangs weer met veel succes plaatsvond. Cocky Booij, directeur VHTO: “Juist ook meisjes moeten de kans krijgen om van jongs af aan kennis te maken met de maatschappelijke innovaties die mogelijk zijn door digitale technologie en we moeten hen laten zien dat technologie later in elk beroep onmisbaar is.”

Diverse kijk helpt tot slimme digitale oplossingen te komen

Eurofiber onderschrijft de doelstelling van VHTO. “Het is belangrijk om kinderen al jong te leren om te gaan met digitale technologie. Diversiteit is daarbij belangrijk, het zorgt voor een andere kijk op maatschappelijke vraagstukken en helpt tot slimme digitale oplossingen te komen. Met de Smart City Challenges for Girls willen we helpen om jonge meisjes op een actieve en leuke manier bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen”, zegt Jeanine van der Vlist, Managing Director van Eurofiber. De ondersteuning van de Smart City Challenges for Girls sluit naadloos aan bij Eurofibers streven naar een Smart Society. Daarin biedt een open digitale infrastructuur de basis voor innovatieve technologische oplossingen die de kwaliteit van leven op alle vlakken verbeteren.

Over VHTO & Eurofiber

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
VHTO voert activiteiten uit om de participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bèta/technische en ICT-opleidingen in het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

Eurofiber
Eurofiber Nederland is leverancier van hoogwaardige digitale infrastructuur. Met zijn eigen glasvezelnetwerk en zijn veilige datacenter biedt Eurofiber bedrijven, overheden en non-profitorganisaties een toekomstvaste en open infrastructuur. Ze hebben de vrijheid om zelf de diensten, toepassingen en aanbieders te kiezen die ze nodig hebben. De infrastructuur van Eurofiber legt de basis voor een slimmere en efficiëntere inzet van middelen, door een permanente uitwisseling en ongelimiteerde beschikbaarheid van data. Zo maakt Eurofiber de weg vrij naar een Smart Society.