Meisjes weten meer van techniek dan ze denken

Home / Blogs / Meisjes weten meer van techniek dan ze denken

Zijn er jongens in de buurt en gaat het over techniek, dan houden meisjes zich meestal op de vlakte – dat is helaas een bekend feit. Daarom was ik blij om bij een van de Smart City Challenges for Girls van een docent te horen dat hij de meisjes veel vrijer vond in hun omgang en ideeën dan in de klas. Het bevestigt wat we bij VHTO allang weten: dat meisjes veel meer verstand hebben van techniek dan ze denken!

Het bijzondere van de challenges is niet alleen dat meisjes alle ruimte hebben om onder elkaar kennis te maken met de mogelijkheden van de technologie. Wat het zo leuk maakt, is dat ze dit in hun eigen stad doen en zelf oplossingen mogen bedenken. Dat creëert betrokkenheid, ook bij de kinderen die in een buitenwijk of een dorpje in de buurt wonen en misschien niet direct het gevoel hebben dat ze ‘erbij horen’.

Doordat de inschrijving voor de Smarter City Challenges for Girls per school gaat, bereiken we bovendien meisjes die in eerste instantie niet in technologie geïnteresseerd zijn. Dit is bijvoorbeeld anders bij de ‘DigiVita Code Events’, die we vanuit VHTO organiseren om meisjes te leren programmeren. Daar schrijven ze zich individueel voor in.

De samenwerking in teams met kinderen van andere scholen, soms dus met een heel verschillende achtergrond en belevingswereld, werkt heel goed. Aan het begin is het wat aftasten, maar aan het einde van de dag maakt het niet meer uit op welke school ze zitten of waar ze na groep 8 naartoe gaan. Dan zijn ze enthousiast en geconcentreerd samen aan de slag met hun oplossing en hun pitch!

Het is opmerkelijk om te zien hoe de meisjes zich in de loop van de dag bewuster worden van wat er aan technologie in hun stad is en wat er kan. Bij een van de challenges moesten ze eerst een tekening maken van een stad, dan daarop aangeven wat een stad een stad maakt en vervolgens wat een stad slim maakt. Ze tekenen eerst scholen, pas daarna denken ze aan elektriciteit of het internet.

Met de challenges gaat er een wereld voor ze open. Dat moet ook, want er zijn in de toekomst steeds meer mensen in de technologie nodig en het speelt in steeds meer beroepen een rol. In iedere beroepsgroep is het belangrijk dat er mannen én vrouwen werken: ze doen dingen vanuit een ander perspectief en leren zo van elkaar. Het is ontzettend zonde dat meisjes denken dat ze de capaciteiten niet hebben voor technologie. In de challenges bewijzen ze het tegendeel – dat geeft hoop voor de toekomst!

Franka Kerklaan, projectmedewerker voortgezet onderwijs, VHTO

Related Posts