Investeren in digitaal talent

Home / City Challenges / Investeren in digitaal talent

Rotterdam wil meer meisjes enthousiast maken voor een opleiding en dus een baan in de techniek. Daarom vond vrijdag de ‘Smart City Challenge for Girls’ plaats.

In Nederland volgen veel minder meisjes een technische studie dan in andere Europese landen. Een gemiste kans, want veel bedrijven kunnen het bètatalent van vrouwen goed gebruiken. Dit geldt nu al, maar zeker ook voor de toekomst. Onze samenleving wordt steeds digitaler. Een studiekeuze wordt al op jonge leeftijd gemaakt. Om meisjes al ruim voor dit keuzemoment te enthousiasmeren voor een baan in de techniek ontwikkelden het bedrijf Eurofiber en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek samen een laagdrempelig en speels concept voor op basisschoolniveau. De Smart City Challenges for Girls. Deze challenges vinden plaats in verschillende steden. Daarbij gaan telkens vijftig meisjes van lagere scholen onder professionele begeleiding aan de slag om maatschappelijke vraagstukken op te lossen met digitale technologie. Een van de doelen is om ervoor te zorgen dat aanstormend talent wordt opgeleid voor de banen van de toekomst.

Het dak op

In Rotterdam gingen vrijdag vijftig meisjes van vier verschillende basisscholen aan de slag met een vraagstuk over slimme daken. Rotterdam is dicht bebouwd. Op de grond is weinig ruimte over. Maar op de daken van gebouwen is nog ruimte genoeg. Bijvoorbeeld voor tuinen, voor het opwekken van groene energie of om water op te slaan. De vraag aan de meisjes was daarom: Hoe kan je met nieuwe technologie de beschikbare ruimte op daken beter en ‘smart’ gebruiken?

‘De ideeën van de meisjes sluiten goed aan op de ambities die Rotterdam heeft met de daken in de stad.’
Rob Schmidt, projectmanager Smart City & Digitale Economie

En de winnaar is …

De meisjes kregen workshops om kennis op te doen en brainstormden in groepjes over de mogelijkheden. Ieder groepje presenteerde zijn idee aan het einde van de dag aan een jury. Het winnende is idee was een milieuvriendelijk dak met daarop onder andere luchtreinigers, waterfilters, zonnepanelen en een dakpark. ‘Alle ideeën waren enorm inspirerend, maar wat extra knap was aan dit idee was dat naast techniek ook is gekeken naar het verdienmodel. De winnaars gaan naar huis met een powerbank en alle kinderen kregen een oorkonde. De ideeën van de meisjes sluiten goed aan op de ambities die Rotterdam heeft met de daken in de stad’, zei Rob Schmidt, projectmanager Smart City & Digitale Economie van gemeente Rotterdam over de winnaars.

Opleiden talent

Dat de samenleving steeds digitaler wordt, heeft invloed op het type banen in de stad. Voor deze banen vragen bedrijven om andere opleidingen, kwaliteiten en competenties dan we gewend zijn. Gemeente Rotterdam investeert daarom samen met bedrijven in programma’s om het talent in onze stad klaar te stomen voor de digitale economie. Recent stond onder andere de Digitale Werkplaats bus van Google in de stad. In deze bus konden inwoners en ondernemers deelnemen aan workshops om hun digitale vaardigheden te verbeteren

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van de Gemeente Rotterdam

Related Posts